Snižujete stres

Blízkost přírody i pouhý výhled na přírodu nebo přítomnost pokojové zeleně pomáhají snížit stres, úzkosti či deprese a urychlují zotavení ze životních traumat.

Snížení stresu působením zeleně přitom nestojí pouze na pocitech a sebereflexi lidí, kteří to u sebe pozorují. Je prokázáno i „tvrdým měřením“ veličin a jevů, jež stres obvykle doprovázejí: hladiny stresového hormonu kortizolu, pulsu, krevního tlaku, stupně nervové aktivity...

Lidé žijící na místech s relativně větším množstvím zeleně mají menší nemocnost, v porovnání s lidmi, kteří žijí na místech s malým množstvím zeleně. Lékaři jim méně diagnostikují především psychické nemoci, jako jsou úzkostné stavy a deprese. Tento jev je zvlášť patrný u dětí a u lidí s nižším socio-ekonomickým statutem, tedy těch skupin obyvatel, u kterých je pravděpodobnější, že se právě v okolí domova více vyskytují. 

Foto: Zuzana Machová

Podobně se ukázalo, že děti, které žijí na místech a v domácnostech s větším množstvím zeleně jsou odolnější, když jsou vystaveny stresujícím životním zážitkům. Události jako hádky v rodině, rozvod či že si na ně někdo zasedl ve škole sice i jim přináší vyšší psychický neklid a snížené vnímání jejich vlastní hodnoty, ale v menší míře než u dětí žijících v místech a domácnostech s menším množstvím zeleně. Mohlo by to být tak, že prostředí zeleně vytváří u dětí určitý psychický nárazník, který pohlcuje šoky na jejich cestě životem a pomáhá jim zachovat psychické zdraví i přes nelehké životní situace. 

Co například odhalil výzkum:

V Japonsku dlouho věří tomu, že tzv. shinrin-yoku, procházka v lese spojená s ponořením se do jeho atmosféry, je prospěšná pro zdraví. Skupinka vědců se pokusila to prokázat. Provedli sérii pokusů s celkem 280 vysokoškolskými studenty ve 24 lesích na různých místech Japonska. Vždy vzali skupinku 12 studentů, polovinu jich poslali na procházku a pozorování lesa (každou z aktivit po dobu cca 15 minut), polovinu na podobnou procházku ve městě, a druhý den je prohodili. Ráno před snídaní, bezprostředně před začátkem a bezprostředně po skončení procházky a pozorování provedli u každého účastníka výzkumu několik měření souvisejících se stresem. Jaké byly výsledky? Procházka v lesním prostředí (v porovnání s městským prostředím) snižuje stres: podporuje snížení hladiny stresového hormonu kortizolu, snížení krevního tlaku a tepu, zvýšení parasympatetické nervové aktivity a snížení sympatetické nervové aktivity.


Více informací o přínosech kontaktu s přírodou najdete v publikaci Děti venku v přírodě: ohrožený druh? 
Publikace ke stažení ZDE


 

Hry pro vás a vaše děti!


Na potkávání

| Advent a Vánoce, čas protkaný setkáváním. Zdravící trénink vás ...

Stopujeme houby

| Zkuste najít houby, i když nerostou.

Vodní lovci

| Velké pátrání po přírodním bohatství, která nám dává život

Bojovník Zmrazovač

| Nebojujte s dětmi, vyzbrojte se na boj proti společnému nepříteli.

Bádání ve stínu

| Použijte svůj stín jako objekt vědeckého zkoumání

Rok se stromem

| Zapojte se do celoročního pozorování stromů. Vyberte si svůj strom a ...


Co dělat s dětmi venku?

Odebírejte pravidelnou dávku divočin a nápadů.

Přihlásit k odběru