Zlepšujete studijní výsledky

Větší množství okolní zeleně, možnost hry a odpočinku v ní a především vzdělávací programy, které využívají přírodního prostředí k samotnému učení, vedou ke zlepšení studijních výsledků žáků.

Školy, které umožňují dětem odreagování ve venkovním prostředí nebo které využívají přírodní prostředí jako plnohodnotnou učebnu či laboratoř pro učení, zaznamenávají u dětí úbytek kázeňských problémů, kriminality i menší počet absencí. A naopak zde roste motivace a zájem dětí o další učení a zlepšují se jejich studijní výsledky. Tato zlepšení se překvapivě týkají celé řady školních předmětů a oblastí vzdělávání:  čtení, psaní, matematiky, přírodních i sociálních věd. 

Vysvětlení těchto skutečností není úplně jednoduché. Nejspíše souvisí s tím, že pobyt a odpočinek v přírodě „čistí hlavu“ (snižuje kognitivní únavu) a posiluje schopnost dalšího soustředění žáků v procesu učení. Zároveň pravděpodobně dochází k tomu, že kvalitně připravené vzdělávání využívající přírodu a venkovní prostředí jako laboratoř pro učení a zkoumající skutečný svět, jeho jevy a problémy, je pro děti zajímavější a smysluplnější než klasické učení ve třídě.

Foto: Zuzana Machová

Co například odhalil výzkum:

V roce 1998 byla v USA publikována průlomová studie organizací SEER. Její výzkumníci vyhodnotili kvalitní programy environmentální výchovy napříč Amerikou. Zkoumali 40 škol, které takové programy a téma životního prostředí systematicky využívaly jako integrujícího kontextu ke spojení jinak oddělených předmětů. To zahrnovalo i využití venkovních a přírodních prostor jako plnohodnotné učebny či laboratoře pro učení. Na některých z těchto škol měly jak třídy studentů s takto environmentálně zaměřeným programem, tak třídy procházející tradičním vzděláváním. Výsledky byly působivé. Studenti účastnící se environmentálně založených vzdělávacích programů měli vyšší skóre ve srovnávacích testech nejenom v přírodních vědách, ale také ve čtení, psaní, matematice a sociálních vědách; měli méně kázeňských problémů; vyšší zájem o učení; a vyšší sebeúctu a pocit uspokojení, z toho, co dokázali. Řada navazujících výzkumů zjištění této studie potvrdila.


Více informací o přínosech kontaktu s přírodou najdete v publikaci Děti venku v přírodě: ohrožený druh? 
​Publikace ke stažení ZDE


 

Hry pro vás a vaše děti!


Náramek s herbářem

| Šperk, parfém a lekce botaniky v jednom

Vodní kompas

| Kam mířím, když mířím na sever? Sestrojte si svůj vlastní kompas.

Štěstí v hromadě listí

| Prosím udělejte nám obrovskou hromadu listí, my do ní budeme skákat jako ...

Les dvojitě

| Posilovna pro vaši dobrou paměť a ostříží zrak. Není se čeho bát, ...

Motýlí magie

| Kouzelnický trik, který zařídí, že se na vás motýli slétnou jako na tu ...

Stopujeme houby

| Zkuste najít houby, i když nerostou.


Co dělat s dětmi venku?

Odebírejte pravidelnou dávku divočin a nápadů.