Rozvíjíte motoriku

Pobyt a hry venku v přírodě nabízí příležitost k různorodému pohybu. U malých dětí, které tráví hodně času hrou v přírodním prostředí, dochází k rychlejším pokrokům v hrubé motorice (především v rovnováze a koordinaci pohybu).

Různé podoby chození, běhání, skákání, padání, lezení, válení či kutálení poskytují dětem nejenom zábavu, ale také rozvíjejí jejich pohybové dovednosti

Foto: Zuzana Machová

Co například odhalil výzkum:

Ingunn Fjørtoft v Norsku zkoumala vliv typu venkovního prostředí, ve kterém si děti hrají, na rozvoj jejich hrubé motoriky. Analyzovala  krajinu a místa hry pětiletých až sedmiletých dětí. Výzkum ukázal, že děti, které si hrály v přírodním prostředí, vykazovaly významný nárůst jejich motorické zdatnosti. Také se prokázalo, že děti hrající si ve více přírodním prostředí měly lepší rovnováhu a koordinaci pohybu v porovnání s dětmi, které si hrály na tradičnějších hřištích.

Obdobné výsledky svědčící o vlivu hry v přírodním prostředí na rozvoj motoriky dětí přinesly i další studie, například dětí z lesních mateřských škol ze Švýcarska.


Více informací o přínosech kontaktu s přírodou najdete v publikaci Děti venku v přírodě: ohrožený druh? 
​Publikace ke stažení ZDE


 

 

Hry pro vás a vaše děti!


Dešťové graffiti

| Malování zázračnou barvou, která padá z nebe.

Na hálky bez zahálky

| Jsou skoro všude!

Kameny v kapele

| Žádný kámen není tak starý, aby si nemohl zahrát ve vaší kapele. ...

I já jsem zahradník

| Jaro už klepe na dveře, pozvěte ho dál a pusťte se do sázení.

Na potkávání

| Advent a Vánoce, čas protkaný setkáváním. Zdravící trénink vás ...

Náramek s herbářem

| Šperk, parfém a lekce botaniky v jednom


Co dělat s dětmi venku?

Odebírejte pravidelnou dávku divočin a nápadů.

Přihlásit k odběru