Čistíte unavenou hlavu

Pobyt, hra a odpočinek v přírodě snižují únavu z myšlení, obnovují pozornost a posilují schopnost soustředění. Děti mají více trpělivosti, méně se rozptylují a déle se vydrží zabývat jednou věcí.

Tyto skutečnosti se projevují v nejrůznějších prostředích a u nejrůznějších skupin obyvatel. Příznivý vliv zeleně na soustředění lidí byl prokázán u starých lidí v domovech důchodců, stejně jako u obyvatel měst v místech s alespoň relativním dostatkem zeleně a také u dětí například v lesních mateřských školkách. Dokonce i děti s poruchou pozornosti se lépe soustředí, jestliže předtím odpočívaly v přírodním prostředí.

Foto: Zuzana Machová

Je důležité si uvědomit, že vyšší schopnost soustředění (koncentrace) umožňuje i lepší zvládání dalších životních dovedností a schopností jako například efektivního řešení životních problémů nebo sebekontroly a sebedisciplíny. Lidé schopní větší koncentrace se dovedou dlouhodoběji soustředit na nějaký úkol, omezit impulzivní chování a oddálit okamžité uspokojení. To jim umožňuje realizovat dlouhodobější životní cíle a efektivněji řešit běžné i složité životní situace a problémy.

Co například odhalil výzkum:

Několik výzkumů bylo provedeno o vlivu zeleně na zlepšení pozornosti dětí s tzv. poruchou osobnosti s hyperaktivitou (ADHD). V jednom z výzkumů americké vědkyně Faber Taylor a Kuo naordinovaly sedmiletým až dvanáctiletým dětem trpícím ADHD jakožto léčbu 20 minutovou procházku v jednom ze tří venkovních prostředí – v přírodním prostředí městského parku a ve dvou dalších dobře udržovaných městských prostředích. Každé dítě absolvovalo léčebné procházky ve všech třech typech prostředí v náhodně zvoleném pořadí v týdenních odstupech mezi procházkami a bezprostředně po procházce dělaly testy pozornosti. Výsledky? Děti se lépe koncentrovaly po procházce v parku než po srovnatelné procházce v centru města či v bytové zástavbě. Efekt této léčby byl překvapivě velký, dokonce srovnatelný s léčebnými účinky dnes široce předepisovaných léků na ADHD. Výzkum tak nastolil otázku, zda „dávkování přírody“ nemůže posloužit jako bezpečný, levný a široce přístupný nový lék přispívající ke zvládnutí symptomů ADHD.


Více informací o přínosech kontaktu s přírodou najdete v publikaci Děti venku v přírodě: ohrožený druh? 
​Publikace ke stažení ZDE


 

Hry pro vás a vaše děti!


Hvězdy na zemi

| Natrénujte hvězdářské umění s křídou na chodníku

Vločky křížem krážem

| Ponořte se do tajů sněhových krystalků, které tvoří kouzlo zimy.

Želví dobrodružství

| Želví dobrodružství u nás na českém pískovišti

Světýlková hledačka

| Tajemství skryté ve tmě

Bambusová kuličkodráha

| Rozjeďte to s kuličkami!

Ledová stavebnice

| Kostky z vody aneb jak si vyrobit zábavu, když je venku pod nulou.


Co dělat s dětmi venku?

Odebírejte pravidelnou dávku divočin a nápadů.

Přihlásit k odběru