Kuličky ve dvou

Vyhrábněte patou důlek, připravte si pytlík kuliček a turnaj jednoho z nejstarších sportů může začít.

Kuličky ve dvou
Vloženo  

O čem hra je:
Kuličky skutečně patří mezi nejstarší sporty v historii lidstva. Potvrzují to archeologické nálezy - například ve starověkém Egyptě byly v hrobkách nalezeny kuličky vyrobené z oblázků. Dříve se hrávalo s kuličkami vyrobenými nejčastěji z oblázků, jílu, kostí či mramoru. Právě mramor dal pravděpodobně kuličkám jejich název v angličtině (marble = anglicky mramor, marbles = anglicky kuličky).

Příprava: 

  • Pytlík hliněných nebo skleněných kuliček

Jak na to: 
Cílem hry je vyhrát co nejvíce kuliček. Hrají vždy dva hráči proti sobě. Připravte si důlek a 2 metry od důlku vyznačte čáru, od které se bude házet.

Před zahájením hry se dohodněte, kolik kuliček dáte do společného banku a kolika se bude na důlek házet (např. si ujednáte, že do banku vložíte po osmi kuličkách a házet budete čtyřmi).

Rozhoz: Začínáme tak, že oba hráči hodí od čáry k důlku jednu kuličku. Hráč, jehož kulička spadne do důlku nebo je u něj nejblíže, zahajuje hru. 

Vezme z banku čtyři kuličky (jak bylo v našem případě dohodnuto) a hodí od čáry na důlek všechny své kuličky.
Jestliže všechny čtyři spadnou do důlku, hráč si je vezme a jsou jeho. Spadne-li do důlku jen část hozených kuliček, vracejí se všechny, které zůstaly ležet mimo důlek, zpátky do banku. A na kuličky v důlku má právo házející hráč jen tehdy, když jich tam je sudý počet (v našem případě dvě). Jestliže do důlku spadl lichý počet kuliček, dostane je soupeř!

Na řadě je teď soupeř. Také on si vyzvedne z banku čtyři kuličky a hodí je na důlek.

Dál se oba pravidelně střídají, dokud nejsou všechny kuličky rozebrané. Zůstane-li ve společném banku méně kuliček, než je potřeba k hodu na důlek, hra končí a zbývající kuličky zůstávají v banku na další hru. Před zahájením další hry se oba hráči mohou dohodnout na jiném vkladu do banku i na jiném počtu kuliček při házení na důlek.

Není to složité, zkrátka vyhrábněte patou důlek a začněte. Ono se to podá!

 Co dělat s dětmi venku?

Odebírejte pravidelnou dávku divočin a nápadů.

Přihlásit k odběru