Výherci soutěže Rok se stromem - zima 2015

Prohlédněte si vítězné deníky stromů ze zimního kola soutěže.

Výherci soutěže Rok se stromem - zima 2015
Vloženo Od  

V prosinci 2015 jsme publikovali výzvu k celoročnímu pozorování stromů Rok se stromem, kterou jsme doplnili soutěží o kalendáře Energie přírody. První kolo soutěže probíhalo od 1.12. 2015 - 14.1.2016 a podmínkou účasti v soutěži bylo zaslání ukázky deníku stromu.

Hlavním vítězem soutěže se staly děti ze 7. oddělení školní družiny ZŠ Máj, České Budějovice pod vedením Lucie Vávřeové.

Ukázky zpracovaných deníkových záznamů uvádí příběh, který vymyslely děti společně s paní vychovatelkou:

Kdysi dávno žila na zámku Hluboká krásná princezna, byla to holčička Alenka a bylo jí 10 let. Měla spoustu kamarádů, kteří si s ní rádi hrávali, protože byla veselá a nezkazila žádnou srandu. Protože Alenka byla princezna, nechodila do školy jako její kamarádi a tak,když ostatní byli ve škole, ona chodila do zámecké zahrady. Sedávala pod stromem a dělala, na co zrovna měla náladu. Někdy si četla, někdy spala, někdy si zpívala, někdy si povídala pro sebe nebo dloubala klacíkem do země. Jednoho dne se ale něco stalo - Alenky maminka, královna, onemocněla.

Alenka z toho byla smutná, bez maminky jakoby se celý svět změnil a změnila se i Alenka. Z veselé holčičky byla smutná princezna, která se bála o maminku. Už si nechtěla hrát a  častěji sedávala pod stromem. Jednou večer pod stromem plakala a najdenou uslyšela hlas: „Když jsi veselá, směješ se, když jsi smutná, pláčeš, ale neboj, já tu s tebou budu ať se stane cokoli. Jsem tu pro tebe!"

 Alenka nikoho neviděla. Strom, u kterého tak často sedávala snad umí mluvit? Stromy přece nemluví!!

Když ale Alenka vyslovila svojí obavu o mamiku, hlas uslyšela znovu: "Přiveď maminku!" Alenka přivedla maminku ke stromu, vyprávěla jí, co se stalo a od té doby každý den sedávaly s královnou pod tímto stromem. Přestože královna nikdy neslyšela onen hlas, po velmi krátkém čase se začala cítit mnohem lépe. Uzdravovala se!! A Alenka opět zářila...

I ve školní družině nedaleko zámku Hluboká se věnovali stromům. Pro svůj deník si některé děti zvolily listnaté stromy a těší se jak na jaře ožíjí jejich koruny. Jiné naopak oslovily neopadavé jehličnany, pro jejich zelenou barvu, která září do okoli i v zimě, kdy jsou všechy ostatní stromy holé.

Děti si vybrané stromy fotily.

Vytvářely desky k zakládání pracovních listů a obrázků.

Povídaly si o kořenech, koruně a kůře stromů.

Celé téma rozpracovaly nástěnku, které je umístěná přímo v družině, aby měly deníky stále na očích.

Vítězům blahopřejeme a děkujeme za zaslané fotografie! Další fotosoutěž plánujeme na jaře. Sledujte naše webové stránky, facebook a newsletter.

 Co dělat s dětmi venku?

Odebírejte pravidelnou dávku divočin a nápadů.

Přihlásit k odběru