Na veverky s mobilem

Aby vaše výprava nedopadla fiaskem

Na veverky s mobilem
Vloženo Od  

Autor úvodní foto: Zuzana Růžičková

Snadno se pro ledacos nadchnu! Jednou přinesla kolegyně z konference leták „Na veverky s mobilem“, s obrázkem roztomilé zrzavé veverky. A tak jsem si řekla, že to se synem zkusíme. Leták Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) lákal k tomu, abyste vyrazili ven hledat veverky a pomohli tak s mapováním jejich výskytu. Přišlo mi to super, stáhla jsem si aplikaci, kterou v letáku doporučovali  http://biolog.nature.cz, a vyrazili jsme.

Ve svém nadšení jsem ale podcenila přípravu. Když jsme totiž žádnou veverku už hezky dlouho neobjevili, začal se Lukáš vyptávat: „Spí veverka celou zimu?“ To jsem ještě zvládla, stačilo si vzpomenout, že jsme v parku v zimě veverky viděli. Jenže tím to nekončilo. Lukáš přitvrdil: „Žere veverka i brouky?“ Tím jsem si nebyla jistá. „Jak daleko veverka doskočí?“ To už jsem nevěděla vůbec.

Jediné, co jsem si vzpomněla, bylo, že veverky nemají hnízda jen v dutinách stromů, ale i v korunách. To by mohlo zabrat, pomyslela jsem si, odvedlo by to Lukášovu pozornost od kladení otázek k hledání veverčího hnízda. Ukázalo se však, že ani to nebyla výhra. „Jak takové hnízdo poznáme?“ Zeptal se Lukáš.

Vzpomněla jsem si na knížku, kterou jsem četla, když jsem byla malá, a měla jsem ji moc ráda. „Lukáši, vždyť my máme o veverkách knížku, Dobrodružství veverky Zrzečky, tam určitě najdeme spoustu odpovědí na naše otázky,“ zajásala jsem.

„A máš ji sebou? Tam určitě najdeme, jak hnízdo vypadá!“ Vrhl se Lukáš na náš batoh.

Jenže já sebou knížku neměla. A bylo po procházce. Lukáš už myslel jen na knížku a chtěl domů. Tak jsme se vrátili.

Od našeho ne úplně zdařeného „lovu“ veverek uběhl nějaký čas, když jsem se na pracovní schůzce setkala s Lucií Záhorovou z AOPK ČR. Náhodou se zmínila právě o kampani Na veverky s mobilem. Napadlo mě, že bych mohla pomoct s šířením, a současně vám dát pár dobrých tipů, aby váš výlet za veverkami neskončil podobně jako ten náš.

V rozhovoru s Lucií Záhorovou se dozvíte víc o celé kampani.

Zábavu a informace o veverkách pro děti najdete ve hře Skotačení s veverkou.

Pracujete v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR. Co je její hlavní činností? A jak do toho zapadá mapování veverek?

Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR) je státní organizací spadající pod Ministerstvo životního prostředí. Pečujeme o 24 chráněných krajinných oblastí (vyjma CHKO Šumava a CHKO Labské pískovce jsou to všechny) a o většinu národních přírodních rezervací a památek. Také připravujeme záchranné programy pro vybrané zvláště chráněné druhy naší fauny a flóry, které jsou v přírodě ohroženy (www.zachranneprogramy.cz). Z živočichů jde třeba o perlorodku říční, sysla obecného, hnědáska osikového. Z bylin jsou to například hořeček mnohotvarý český nebo hvozdík písečný český.

Sledujeme také, kde co žije a roste, jak se naše příroda mění a vyvíjí. Takový monitoring je velice důležitý. Bez znalostí souvislostí totiž není možné přírodu účinně chránit.

Člověk by si řekl, že veverek je dost. Na rozdíl od některých jiných zvířat ji občas někde zahlédne, tak proč zrovna veverka?

Veverka je zvláště chráněný druh, a přestože máme pocit, že je vidět velice často, jsou na mapě České republiky tzv. bílá místa, kde nemáme záznam o jejím výskytu. Chceme tato bílá místa s pomocí veřejnosti zaplnit a přitáhnout co největší počet lidí k zájmu o sledování, co kolem nás roste a žije.

Navíc se veverka pro tento účel velice hodí. Troufám si tvrdit, že ji každý pozná, lidem se líbí a je vidět po celý rok… Mnoho veverek žije také v městských parcích.
Co vlastně musí člověk udělat, aby se mohl zapojit do mapování veverek?

Stačí si stáhnout aplikaci BioLog, která funguje na mobilních zařízeních s OS Android.

Aplikace BioLog byla vytvořena a spuštěna AOPK ČR již v roce 2014. Slouží nejen k záznamům pozorování všech druhů živočichů, rostlin a hub na území České republiky, ale také jako atlas pozorovaných druhů. Záznamy je možné do mobilního zařízení ukládat i off-line. V případě pozorování veverky je pak aplikace upravena tak, aby bylo možné informaci o pozorování veverky uložit pomocí několika málo kliků.

Obr. 1: Hlavní stránka aplikace BioLog. Pro záznam pozorování veverky stačí pár kliknutí. Zdroj: AOPK ČR.Obr. 2 a 3: Postup při ukládání záznamu o výskytu veverky obecné. Následují další informace, které je potřeba vyplnit, jako například místo pozorování a datum. Vše na samostatných záložkách. Aplikace je intuitivní a pokud uživatel zapomene vyplnit některé informace, aplikace ho sama upozorní.

Pro samotný monitoring veverek je vhodné do poznámky uvádět, jaké zbarvení veverka má (obr. 3). Není totiž pravda, že hnědé veverky jsou jiným druhem než ty rezavé. Jedná se pouze o různé barevné formy. Veverka může mít v jednom vrhu různě zbarvená mláďata (rezavá, hnědá nebo černá). Barevná škála je navíc širší – od světle rezavé a hnědé, přes tmavě hnědou až téměř černou.

V mobilním telefonu nebo tabletu uložená pozorování nejsou veřejná, slouží pouze uživateli mobilního zařízení. Pokud však chcete poslat tyto informace (data) ochranářům, je nutné je odeslat do webové verze BioLoga (http://veverka.nature.cz). Pro přenos dat je nutný přístup k internetu a založení účtu.

Zaslaná data ověří odborníci pro danou skupinu druhů, je proto lepší připojit fotografii pozorovaného druhu, ale není to podmínkou. Následně se data převádí do Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP). Ta obsahuje více než 24 milionů záznamů a po přihlášení (pod stejným účtem jako do aplikace) je databáze přístupná i veřejnosti.

Propagujete akci S mobilem na veverky. Zkoušela jste sama vyrazit a mapovat veverky? Zvládla jste veverky vyfotit? Přijde mi, že jsou tak rychlé, že to není jednoduché.

Máte pravdu, pořídit snímek mrštné veverky není jednoduché, občas se to ale povede. Samozřejmě kvalita fotografie není jak od profesionála.

Foto:Veverka obecná zachycená mobilním telefonem přes sklo okna. Leden 2018. Autor: Lucie Záhorová

Takové fotografie jsou ale mnohdy cennější než ty, které profesionální fotograf pořídí často s polo krotkými zvířaty. Navíc má pro pořízení snímku daleko více času.

Já osobně mám to štěstí, že bydlím na polosamotě obklopené lesem. Veverky tu pozoruji hojně. Aplikaci BioLog proto používám docela často. Pokud nezaznamenám pozorování přímo do mobilu, udělám to další den přímo do webové verze BioLoga (záznamy lze ukládat i se zpětným datem a také přímo do webové verze BioLoga).

Smysl má zaznamenávat i veverky, které najdeme uhynulé. Nezřídka je důvodem kolize s dopravním prostředkem. Sražené veverky jsem bohužel již také do BioLoga zadávala. Dalším ohrožením pro veverky mohou být např. nezabezpečené sudy na dešťovou vodu. Pokud je v sudu vody málo, veverka nedosáhne na okraj a utopí se. A přitom stačí jen přes sud přetáhnout pletivo nebo instalovat tyč či prkno.

V této aplikaci jsem si všimla, že je možné mapovat různé druhy zvířat a i rostlin. Je žádoucí, aby se lidé zapojovali i do mapování ostatních druhů, nebo je to speciálně jen veverka, o jejíž mapování ze strany veřejnosti stojíte?

Veverka je jen takové lákadlo. Budeme rádi, když se podaří dostat aplikaci BioLog mezi širší veřejnost se zájmem o přírodu. Takže vítáme mapování těch druhů, které uživatelé bezpečně poznají. Každý tak může přispět k ochraně přírody tím, že nám pomocí aplikace BioLog pošle informaci o veverce nebo o jiném druhu, který zná. Doporučuji však, pokud je to možné, pozorovaný druh vyfotit. Z tohoto pohledu se zdají být pro mapování vhodné některé druhy rostlin, nebo ideálně stromy.

Obecně aplikace umožňuje mapovat všechny druhy živočichů, rostlin a hub. U některých druhů má ale s určením problém i odborník.

K čemu se pak všechny ty nashromážděné údaje využívají?

Aplikace BioLog je jedním z mnoha zdrojů dat, které se shromažďují v Nálezové databázi ochrany přírody. Chránit přírodu není možné bez toho, aniž bychom znali její podstatu. Nasbíraná data jsou tedy podkladem pro hodnocení stavu přírody, jak se vybraný druh vyvíjí z hlediska početnosti. Pokud se stavy snižují a nejedná-li se o přirozený výkyv, je potřeba hledat odpověď na otázku, proč k tomu dochází, a snažit se o nápravu.

Kdyby chtěla nějaká organizace, spolek nebo třeba mateřské centrum šířit povědomí o aplikaci a mapování, je možné se na AOPK obrátit?Děláte nějaké besedy, zaučení se na aplikaci a třeba i akce pro děti?

Ano, určitě. Můžeme připravit besedu o veverce s dílničkou pro malé děti a informacemi pro dospělé. Zrovna takovou jsme nedávno měli v Ekocentru Prales v rámci akce Hledá se veverka, kterou spoluorganizovala Česká koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC).

Ukázka aplikace může být součástí takové besedy. Vždy je lepší si to vyzkoušet s někým, kdo již aplikaci používá.

Kde se s vámi lidi mohou potkat a zjistit, co vlastně AOPK dělá? Máte nějaké akce, na které byste pozvala příznivce Jděte ven?

Kolegyně a kolegové z našich regionálních pracovišť v chráněných krajinných oblastech (CHKO) pořádají pravidelně akce pro veřejnost. Často jsou specificky zaměřené na unikátnost toho kterého území či místní fauny a flóry. Stačí sledovat kalendář akcí na našich webových stránkách. Určitě bych také všechny ráda pozvala na výlet do některého z Domů přírody. To jsou moderní návštěvnická centra v rámci CHKO, která formou interaktivních expozic návštěvníky seznamují s krásami daného chráněného území. Domy přírody také pořádají různé akce a besedy.

Děkuji Lucii Záhorové za rozhovor a věřím, že se někteří z vás do mapování určitě pustí.

Další užitečné odkazy:
http://veverka.nature.cz (tzv. Story mapa o veverce a mapa aktuálního rozšíření, která je neustále aktualizovaná)

PINKY, záchranná stanice pro veverky http://www.veveratka.cz/

článek Opravník obecně oblíbených omylů o veverkách Co dělat s dětmi venku?

Odebírejte pravidelnou dávku divočin a nápadů.

Přihlásit k odběru