Vločky křížem krážem

Ponořte se do tajů sněhových krystalků, které tvoří kouzlo zimy.

Vločky křížem krážem
Vloženo  

Pozorovat padající sníh, to je zimní aktivita, které se hned tak neomrzí. Hlavně v níže položených oblastech, kde se nám sněhu v posledních letech moc nedostává. I ten nejtitěrnější bílý poprašek přináší velkou radost. Proč někdy vypadají sněhové vločky jak vymodelované krajky a jindy je to jen obyčejné zrnko? Pusťte se s dětmi do pozorování a možná to tajemství sami odhalíte.

POZOROVÁNÍ 

Abyste vločky pořádně prozkoumali, vezměte si ven lupu. Vločky nejlépe vyniknou na černém pozadí. Nechejte je padat na černou vlněnou šálu nebo na rukavice Ideální je chytat vločky na černé chlupaté rukávy, díky chlupům ulpí dál od těla, takže se nerozbijí a neroztají.

HRA →  VLOČKY Z VĚTVIČEK 

Nastříháme větvičky ze smrků na okraji lesa, pokud možno využijeme větví z probírek nebo z míst po těžbě. Inspirujeme se fotografiemi vloček a necháme děti skládat vločky z větviček. Na souměrné šesti ramenné vločky musíme najít šest stejných větviček (jak délkou, tak tvarem). Mohou však vznikat i rozmanité tvary, podle toho jaký materiál máme k dispozici.  Podobně můžeme tvořit vločky z klacíků, suchého rákosí nebo dalších přírodnin.

POKUS → JAK SE SNÁŠÍ VLOČKA 

Vločky jsou vlastně plochá kolečka (většinou), proto se snášejí pozvolna, nepadají přímo k zemi (pokud nejsou zledovatělé nebo seskupené dohromady). Vytvoříme si několik koleček z papíru (případně vystříháme tvary vloček) a ty potom spouštíme od stropu na zem. Pozorujeme, jak vločky padají, jak se snášejí k zemi. Můžeme udělat stejný pokus třeba s kuličkami z papíru nebo s menšími kolečky. 

HRA → NA MRAZÍKA

Variace klasické hry na honěnou. Mezi hráči si zvolíme jednoho „mrazíka“. Pokud mrazík někoho chytí, zmrazí ho - chycený musí zůstat na místě, rozkročí nohy a nesmí se pohnout. Zbytek hráčů se snaží zmraženého vrátit do hry tím, že mu podklouznou pod roztaženýma nohama. POZOR! Mrazík může chytit i hráče, který právě zachraňuje, pokud zachránce právě podkluzuje mezi nohama zmraženého, pak vypadávají ze hry oba zmražení. Mrazíci se mohou během hry střídat.

Cílem hry je naučit se vzájemné spolupráci, rychlosti, bystrosti, pohotovosti a obětování sama sebe.

POZNATEK

Vločky sněhu jsou tvořeny šestihrannými krystaly. Často vypadají, jako by byly vyšité z krajky – to proto, že jak pomalu padají, postupně na jednotlivých hranách vyrůstají delší a složitější ramena. 

Tím hlavním, co určuje základní tvar krystalů a následně i sněhových vloček, je teplota vzduchu, v menší míře pak vlhkost vzduchu. Při nízkých teplotách (pod -22 °C) vznikají vločky ve tvaru jednoduchých ledových krystalků a destiček, zatímco při vyšších teplotách (v teplejším vzduchu) jsou tvary vloček složitější a bohatší. Dokonce se tvrdí, že podmínky pro vznik každé vločky jsou jiné, takže žádná vločka nebude stejná. 

Chcete-li se ponořit hlouběji do vědy sněhových vloček, pak doporučujeme web Snowcrystals profesora fyziky Kenneth G. Libbrechta.


Zdroj: Aktivity jsou čerpány z publikace ROK S MRŇATY, s laskavým svolením autorů Martina Kříže a Marie Rajnoškové. Kniha pomáhá přiblížit malým dětem dění v přírodě, a to ve všech čtyřech ročních obdobích. Obsahuje tematicky členěné náměty - co stránka, to jedno téma. Každé téma je rozpracováno do hry, výtvarného tvoření, pozorování a nechybí i jednoduché pokusy. Publikaci lze zakoupit např. v eshopu Chaloupky.

Zdroj fotografie: 
Foto I Aaron BurdenUnsplash, Licence CC BY-NC-SA 2.0 I Některá práva vyhrazenaCo dělat s dětmi venku?

Odebírejte pravidelnou dávku divočin a nápadů.

Přihlásit k odběru