Měřidla do přírody

Pídění a loktování, měřidla, co máte vždy při ruce.

Měřidla do přírody
Vloženo  

Jak v přírodě změřit délku nebo šířku bez metru? Vezměte si na pomoc své tělo. Noha, ruka, dlaň, to jsou pomůcky, které si na výlet nikdy nezapomenete sbalit. Navíc si tak oživíte míry, které se používaly již za starých časů.

Loket je délková míra, používaná již od starověku, jejíž existence je doložená v Egyptě, Mezopotámii (2000 let př. n. l.), Perské říši, Řecku i dalších zemích. Díky své jednoduchosti a potřebě pouhé vlastní paže k měření se začal v minulosti používat nezávisle na sobě v různých oblastech světa.Ve středověku bylo velmi častým jevem, že každá země a i každé větší obchodní město mělo svoji vlastní délku loktu. Proto se stalo zvykem, že na náměstích býval kov o délce loktu zazdíván pro případné spory.

Píď je stará délková míra, užívaná v mnoha kulturách a odvozená z rozměrů lidské ruky. Nejběžnější, tak zvaná velká píď odpovídá přibližně 20 cm a je odvozena od rozpětí konců roztažených prstů ruky, palce a malíčku. "Měřilo" se tak, že člověk roztáhl oba prsty pravé ruky co nejdále od sebe, přiložil palec k levému konci měřeného předmětu, malíček přitiskl tam, kam až dosáhl, a palec k němu přisunul. Malíček opět natáhl co nejdál a tak pokračoval až k pravému konci předmětu Tento opakovaný pohyb se počítal a nazýval se pídění.

Zdroj: Loket, Píď (12. 12. 2015). Wikipedie: Otevřená encyklopedie. Získáno 07:14, 1. 12. 2016

Příprava

  • metr
  • tužka
  • deník

Jak na to

Pomocí metru změřte délku svých osobních měřidel: stopa, krok, loket, píď. Míry si zapište do deníku. Vymyslete, co všechno by se dalo venku změřit. Můžete začít třeba na zahradě. Spočítejte kolik kroků má váš pozemek, jak daleko to máte ke krmítku nebo na kompost. V parku na hřišti můžete změřit, jak dlouhá je houpačka nebo prolézačka. 

Můžete si zkusit nakreslit i jednoduchý plánek místa a naměřené míry do něj zanášet.

 

 

Se školními dětmi můžete vyzkoušet i aktivity z Učíme se venku:
Změřit metr, ar, decimetr čtvereční, metr čtvereční, nebo třeba litr a kubík.

 


Zdroj fotografie: Foto I Zuzana Havlínová / Foto Havlín I Všechna práva vyhrazenaCo dělat s dětmi venku?

Odebírejte pravidelnou dávku divočin a nápadů.

Přihlásit k odběru